EKO-KOM informace o vytříděném odpadu

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci
tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v
průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování
přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.
Na přiloženém Osvědčení jsou uvedeny výsledky za rok 2020, kterých obec Trpín dosáhla a tím přispěla ke
zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.

Přílohy:
SouborPopisVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (EKO KOM  výroční dopis.pdf)EKO KOM výroční dopis.pdf 125 kB
Stáhnout tento soubor (EKO KOM certifikát.pdf)EKO KOM certifikát.pdf 1841 kB

Informace Úřadu práce ČR pro příjemce dávek příspěvku na bydlení a přídavku na dítě

V souvislosti s nouzovým stavem, a s ním spojenou novelou zákona o státní sociální podpoře, Úřad práce ČR ve 2. čtvrtletí 2021 automaticky vyplatí příspěvky na bydlení a přídavky na dítě všem klientům, kterým byly tyto dávky vypláceny v 1. čtvrtletí 2021, a to ve stejné výši, jako v 1. čtvrtletí. Touto změnou odpadá klientům povinnost dokládat čtvrtletní příjmy na bydlení, tudíž i důvod k návštěvě Úřadu práce ČR.

Zajištění nemovitostí

Upozorňujeme majitele nemovitostí v Trpíně a Hlásnici, aby si překontrolovali stav jejich zajištění a zabezpečení. V případě podezření na vniknutí cizí osoby kontaktujte neprodleně Polici ČR v Poličce na tel. 158

Policii kontaktujte i v případě podnětu na cizí podezřelou osobu, která by se pohybovala na území obce. Případně pokud se tak stalo v období od 10.12., tak s jejím popisem. Děkujeme