Pořízení dopravního automobilu pro JPOIII Trpín

Obec Trpín získala dotaci na projekt s názvem „Pořízení dopravního automobilu pro JPOIII Trpín“.

Stručný popis projektu

Projekt řeší problémy spojené s odstraňováním důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masívních námraz v katastru obce, ale také v obcích Hartmanice a Květná, se kterými má obec uzavřeny smlouvy.  Pro tyto případy je nutné mít zajištěnu techniku pro zásobování a evakuaci osob.

Pořízením nového zásahového vozidla budou řešeny tyto oblasti:

  • Přeprava hasičů na místo zásahu
  • Evakuace osob
  • Zabezpečení dostupnosti potravin, lékařské pomoci
  • Převoz potřebného nářadí k vyprošťování osob a odstraňování kalamitních stavů

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení nového zásahového vozidla, jehož výsledkem je zajištění evakuace osob a zásobování obyvatel potravinami v případě odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masívních námraz.

Termín realizace projektu

Termín realizace projektu byl květen 2020. Na základě uskutečněného výběrového řízení a podepsané kupní smlouvy zajišťuje dodávku dopravního automobilu THT Polička s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Integrovaným regionálním Operačním programem.

Registrační číslo projektu : CZ.06.4.59/0.0/16_076/0009276

Dopravní automobil Ford Tranzit 4x2, počet míst 1+8, vybaven výstražným světelným a zvukovým zařízením – souprava LED VNL. Ve výbavě DA je dále analogová vozidlová radiostanice, 2x ruční přenosná radiostanice, 2x ruční LED svítilna, 2x požární světlomet s kabelem, lékárnička v batohu vel. 3, ruční vyprošťovací nástroj, 2x přenosný hasící přístroj, 2x řezák na pásy, vytyčovací páska a balení jednorázových lékařských rukavic.