O webu

Tyto webové stránky provozuje Obec Trpín.

Správcem veškerého obsahu je Obec Trpín, se sídlem Trpín 77, Trpín. Veškeré osobní údaje návštěvníků webových stránek, které jsou prostřednictvím těchto webových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Prostřednictvím registračního formuláře uděluje návštěvník webových stránek správci obsahu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V registračním formuláři je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti souhlasu. Všechny osobní údaje poskytované při registraci návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník webových stránek má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

Provozovatel redakčního systému, Obec Trpín, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jsou osobní údaje zpracovávané v jím provozovaném systému dostatečně zabezpečeny proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím osobám.

Provozovatel webu:

Obec Trpín
Trpín 77, Trpín

Technický správce webu:

Ondřej Votruba, KIDsoft
http://www.kidsoft.cz