Zveřejnění informačního materiálu k nedostatečně identifikovaným vlastníkům

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 02.03.2023

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Jana Štěpařová