Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

D o d a t e k   č.  4 

k obecně závazné vyhlášce č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

Zastupitelstvo obce Trpín na svém jednání dne 28.12.2006 rozhodlo takto:

 - v článku 6/ Sazba poplatku pro rok 2007 činí 450,00   za povinnou osobu v Trpíně a v Hlásnici   

 

Ostatní články vyhlášky zůstávají v platnosti.

   

V Trpíně  4. ledna  2007

 

                                                                                             Miloslav  Tocháček

                                                                                                     starosta

   

                                                                                                  Pavel  Břenek

                                                                                                   místostarosta