Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne 8.2.2006

   OZ schvaluje : 
  1. výsledek inventarizace majetku
 
  1. pronájmy nebytových prostorů ve smyslu projednání
 
  1. rozpočet obce na rok 2006 v předneseném znění
 

¨

   OZ ukládá : 
  1. starostovi obce zabezpečit setkání s občany v obou obcích
 

Zapsal : ing. Josef Dvořák

Starosta : Miloslav Tocháček

Zástupce starosty : Pavel Břenek

 

 

Ověřil : Benno Šváb

           František Vaverka

  

V Trpíně dne 8.2.2006