Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

  OZ schvaluje : 
  1. nájemné v obecních bytech ve výši 23,80 kč/m2
  2. složení inventarizační komise
  OZ bere na vědomí : 
  1. plán kulturních akcí na prosinec 2006
  2. plnění rozpočtu k 30.11.2006
  3. stav projekčních prací na budově školy
  4. řešení sociální situace v čp. 63
   OZ ukládá : 
  1. starostovi pokračovat v jednáních o projektu rekonstrukce budovy školy ve smyslu zápisu OZ
  2. starostovi projednat s obyvateli Hlásnice situaci v zásobování potravinami
      

Zapsal : ing. Josef Dvořák                          Starosta : Miloslav Tocháček

 

                                          Zástupce starosty : Pavel Břenek

  

Ověřil : Libor Havlíček

 

        Milan Horníček