Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

     OZ schvaluje : 
  1. závěrečný účet MŠ Trpín za rok 2005
  2. odložení rekonstrukce sociálního zařízení v  KD
  OZ bere na vědomí : 
  1. zprávu o činnosti OS Domov Bystré
  2. stav projektové přípravy na budově školy
  3. zprávu o poskytnutých dotacích a grantech
   OZ ukládá : 
  1. starostovi obce projednat se žadatelem podmínky prodeje pozemků
      

Zapsal : ing. Josef Dvořák                            Starosta : Miloslav Tocháček

 

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

  

Ověřil : Milan Horníček

 

        Pavel Štěpánek

  

V Trpíně dne 13.4.2006