Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

     OZ schvaluje : 
  1. dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 18/2003/P
  2. plán akcí pro POV 2007
  3. předběžný projekt rekonstrukce budovy školy
  OZ bere na vědomí : 
  1. rozpracovanost akcí z POV 2006 a grantů Pardubického kraje
  2. plnění rozpočtu k 31.8.2006
  3. rozpočtová opatření k 31.8.2006
   OZ ukládá : 
  1. starostovi vést jednání směřující ke konečnému projektu rekonstrukce budovy školy a k vydání územního rozhodnutí.
      

Zapsal : ing. Josef Dvořák                          Starosta : Miloslav Tocháček

 

                                          Zástupce starosty : Pavel Břenek

  

Ověřil : František Vaverka

 

        Pavel Štěpánek

  

V Trpíně dne 12.9.2006