Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 OZ schvaluje : 
  1. opravu rozvodů vody v KD ve znění zápisu
  OZ bere na vědomí : 
  1. rozpracovanost akcí z POV 2006 a grantů Pardubického kraje
  2. plnění rozpočtu k 30.9.2006
   OZ ukládá : 
  1. starostovi pokračovat v jednáních směřující ke konečnému projektu rekonstrukce budovy školy a k vydání územního rozhodnutí.
      

Zapsal : ing. Josef Dvořák

 

Starosta : Miloslav Tocháček

 

Zástupce starosty : Pavel Břenek

  

Ověřil : Milan Horníček, Libor Havlíček

  

V Trpíně dne 17.10.2006