Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

     OZ schvaluje : 
 1. cenu vodného ve výši 25,10 Kč/m3
 2. obecně závaznou vyhlášku o pohybu zvířat na území obcí Trpín a Hlásnice
 3. dodatek č.1 k vyhlášce o místních poplatcích
 4. dodatek č.4 k vyhlášce č. 2/2001 o ceně za svoz a likvidaci odpadů
 5. projednaný způsob zásobování potravinami v Hlásnici
 6. rozdělení zisku z provozování vodovodu
 7. možnost odprodeje nájemních bytů
 8. rozpočet obce pro rok 2007
 9. mzdy pro zaměstnance od 1.1.2007
 10. příspěvek na provoz  pro MŠ Trpín na rok 2007
 11. vnitřní organizační směrnice obce Trpín
  OZ bere na vědomí : 
 1. stav financování v prosinci 2006
 2. výklad zákona 183/2006 Sb.
 3. výsledek hospodaření na vodovodu
  OZ ukládá : 
 1. starostovi pokračovat v jednáních o projektu rekonstrukce budovy školy ve smyslu zápisů OZ
 2. starostovi získat informace o možném způsobu prodeje nájemních bytů
   

Zapsal : ing. Josef Dvořák    

Starosta : Miloslav Tocháček

Zástupce starosty . Pavel Břenek   

Ověřil : Petr Štěpař

        František Vaverka

  

V Trpíně dne 28.12.2006