Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Z schvaluje :

 1. prodej pozemků podle projednaných žádostí
 2. rozpočtová opatření
 3. závěrečný účet obce Trpín za rok 2006
 4. úpravu pravidel pro pronájem kulturních zařízení
 5. nápravná opatření k nedostatkům z kontroly hospodaření za rok 2006

OZ bere na vědomí :

 1. výsledek jednání s vodoprávním úřadem
 2. stav projekčních prací na budově školy
 3. informace o připravovaných kulturních akcích
 4. informace o konferenci „Kultura evropského venkova"
 5. informace o provozu webových stránek obce
 6. změnu v zajišťování výdeje potravin v Hlásnici
 7. smlouvu s Úřadem práce

OZ ukládá :

      1.  starostovi vést jednání s oslovenými firmami vedoucí k prodeji obecních bytů na školce

     

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Libor Havlíček

             Pavel Štěpánek

V Trpíně dne 26.6.2007