Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

OZ schvaluje :

 
  1. cenu za svoz TDO pro rok 2006
  2. příspěvek na podnikání pro paní Girgleovou
  3. záměr rekonstrukce sociálního zařízení v KD Trpín
  4. mzdové odměny pro MŠ Trpín
  5. plán investičních a neinvestičních akcí v Hlásnici
OZ bere na vědomí : 
  1. plnění rozpočtu k 30.11.2005
  2. průběh inventarizace majetku
  

Zapsal : ing. Josef Dvořák

Starosta : Miloslav Tocháček

 

Zástupce starosty : Pavel Břenek

  

Ověřil : Pavel Štěpánek

            Libor Havlíček

 

V Trpíně dne 28.12.2005