Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

  OZ bere na vědomí : 
  1. volbu 7 – členného zastupitelstva dle ověřených výsledků voleb
  2. ustavení stavební komise a jeho obsazení
 OZ zřizuje :     

      1.   výbor finanční

      2.   výbor kontrolní

      3.   výbor kulturní

      4.   výbor pro věci sociální a zdravotní

 OZ volí : 
  1. starostou obce                        Miloslava Tocháčka
  2. místostarostou obce               Pavla Břenka
 OZ volí : 

      1.   předsedou finančního výboru Pavla Štěpánka

            členy výboru – Vlastislava Teplého a Helenu Balcarovou

      2.   předsedou kontrolního výboru Petra Štěpaře

            členy výboru – Benno Švába a Michala Dvořáka

      3.   předsedou kulturního výboru Pavla Břenka

            členy výboru – Milana Horníčka a Janu Břenkovou

      4.   předsedou výboru pro věci sociální a zdravotní Františka Vaverku

            členy výboru – Libora Havlíčka, Janu Stěpařovou a Helenu Vaverkovou

 OZ schvaluje : 
  1. rekonstrukci ohřevu teplé vody v kuchyni KD
  2. navržené odměny pro starostu, místostarostu a členy zastupitelstva
 

Zapsal : ing. Josef Dvořák                         Starosta : Miloslav Tocháček

 

                                                 Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : František Vaverka

 

        Pavel Štěpánek

 

V Trpíně 7.11.2006