Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.7/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

4.12.2008

OZ schvaluje :

  1. provedení inventarizace majetku obce a složení inventurní komise
  2. návrh rozpočtu Mikroregionu Poličsko na rok 2009
  3. cenu vodného pro rok 2009 ve výši27,65 Kč/m3
  4. dohodu o správcovství budovy školy v Hlásnici
  5. rozpočtová opatření č.7 a č.8

OZ bere na vědomí :

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. plnění rozpočtu k 30.11.2008
  3. postup prací na rekonstrukci KD
  4. informace o ukončení výstavby vodovodu k parcelám pro RD

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Milan Horníček

             Pavel Štěpánek

V Trpíně dne 4.12.2008