Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.6/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

6.11.2008

OZ schvaluje :

 

  1. rozpočtové opatření č.5 a č.6
  2. prodej pozemků dle zápisu
  3. správce budovy školy v Hlásnici
  4. výstavbu vodovodu k parcelám 5 RD dle projektové dokumentace

OZ bere na vědomí :

 

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. plnění rozpočtu k 31.10.2008
  3. opravu části střechy na čp. 121

OZ ukládá :

  1. starostovi vypracovat smlouvu o správcovství k budově školy v Hlásnici

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Milan Horníček

             Petr Štěpař

V Trpíně dne 6.11.2008