Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.5/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

23.9.2008

OZ schvaluje :

 

 1. závěrečný účet DSO Svazek obcí AZZAS
 2. návrh akcí POV Pardubického kraje na rok 2009
 3. plán akcí MAS Pro rozvoj Poličska na roky 2009 - 2012
 4. odměny pro pracovníky MŠ Trpín
 5. dodatek č.1 k vnitřní organizační směrnici
 6. rozšíření veřejného osvětlení v Hlásnici
 7. příspěvek 2000,- Kč pro včelaře
 8. nákup CD nosičů s varhaní hudbou
 9. nákup kontejneru na hřbitovní odpad
 10. opravu havarijního stavu střechy v čp.121
 11. rozpočtové opatření č.4

OZ bere na vědomí :

 

 1. postup prací na přestavbě budovy školy
 2. výsledek řešení sociální situace v čp. 63
 3. stavebně technický stav kaple v Hlásnici
 4. informaci o přidělení dotace na opravu pomníku v Hlásnici

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : František Vaverka

             Petr Štěpař

V Trpíně dne 23.9.2008