Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.4/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

31.7.2007

OZ schvaluje :

 

  1. pronájem nebytových prostor v budově školy V Hlásnici
  2. rozpočtová opatření č.2 a č.3

OZ bere na vědomí :

 

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. plnění rozpočtu k 30.6.2008
  3. stav v zásobování vodou v Hlásnici

OZ pověřuje :

 

      1.   starostu obce k vypracování smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově školy v Hlásnici

      2.   sociální výbor a starostu  projednat situaci v čp. 63

      3.   člena OZ Libora Havlíčka k řešení situace v zásobování vodou v Hlásnici

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                 Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Libor Havlíček

             Petr Štěpař

V Trpíně dne 31.7.2008