Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.3/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

30.6.2007

OZ schvaluje :

 1. závěrečný účet svazku obcí AZZAS
 2. závěrečný účet DSO Mikroregion Poličsko
 3. závěrečný účet obce Trpín za rok 2007 - souhlas s celoročním hospodařením s výhradami
 4. použití hospodářského výsledku MŠ Trpín za rok 2007 a odměnu ředitelce MŠ Trpín
 5. koeficient pro výpočet daně z nemovitostí
 6. záměr prodeje pozemků podle žádostí
 7. rozpočtová opatření dle návrhu
 8. nápravná opatření k nedostatkům z kontroly hospodaření obce za rok 2007

OZ bere na vědomí :

 1. informaci o revizi údajů katastru nemovitostí
 2. postup prací na přestavbě budovy školy
 3. výsledek kontroly hospodaření obce Trpín za rok 2007

OZ pověřuje :

      1.   starostu obce k vypracování smlouvy o odkupu pozemků od pana Andrlíka

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : František Vaverka

             Petr Štěpař

V Trpíně dne 30.6.2008