Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

Usnesení č.2/08

z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne

10.4.2008

OZ schvaluje :

 

  1. provedení stavebních víceprací v budově školy
  2. záměr prodeje pozemků podle žádostí
  3. prodej bytu 121/4 manželům Královým
  4. instalaci elektronického zabezpečení budovy obecního úřadu
  5. přemístění přípojky veřejného internetu
  6. způsob nakládání s palivovým dřevem

OZ bere na vědomí :

 

  1. postup prací na přestavbě budovy školy
  2. ukončení smlouvy s probační a mediační službou Svitavy
  3. informace o podání žádosti o dotaci na MMR
  4. informaci o návštěvě v Maďarsku

OZ ukládá starostovi :

      1.   jednat s dodavatelskou firmou o způsobu izolace budovy školy

      2.   vypracovat smlouvy o prodeji bytu 121/4 a pronájmu nebytových prostor

      3.   jednat s panem Andrlíkem o možnosti odkoupení části pozemku

      4.   zajistit zabezpečení budovy obecního úřadu

      5.   projednat s orgány správy komunikací situaci v Hlásnici

      6.   podat žádost o příspěvek na opravu pomníku v Hlásnici

 

 

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Pavel Štěpánek

             Petr Štěpař

V Trpíně dne 10.4.2008