Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

   

  OZ schvaluje : 

  1. výsledky inventarizace majetku
  2. vyhlášku č. 2/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
  3. záměr prodeje pozemků manželům Bočkovým
  4. podání žádosti o grant Pk na rozvoj mezinárodní spolupráce
  OZ bere na vědomí : 
  1. výsledek Tříkrálové sbírky
  2. informaci o prodeji bytů
  3. výklad zákona č.20/2004 Sb.

 

Zapsal : Ing.Dvořák Josef     

Starosta : Miloslav Tocháček

Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Pavel Štěpánek

        Pavel Břenek

  

V Trpíně dne 8.2.2007