Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

OZ schvaluje :

1.  provedení inventarizace majetku obce a složení inventurní komise

2.  projekční kancelář Ing. Miroslava Jaščevského, pro stavební dozor rekonstrukce        budovy školy

3.  cenu vodného pro rok 2008

4.  výkon trestu veřejně prospěšných prací

5. rozpočtový výhled na roky 2008 a 2009

OZ bere na vědomí :

  1. informace o zahájení přestavby budovy školy
  2. informace o přípravě rozpočtu na rok 2008
  3. výsledek auditu hospodaření

OZ ukládá :

  1. starostovi obce uzavřít smlouvu na výkon trestu veřejně prospěšných prací
  2. starostovi obce dohodnout podmínky výkonu stavebního dozoru

  

 

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                 Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : František Vaverka

             Petr Štěpař

V Trpíně dne 4.12.2007