Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Usnesení č.1/19 z jednání Obecního zastupitelstva v Trpíně ze dne 18.2.2019
OZ schvaluje:

 

  1. výsledky inventarizace majetku k 31.12.2018
  2. dar na opravu soch v kostele v Trpíně
  3. finanční příspěvek pro Oblastní charitu Polička pro rok 2019
  4. průběh VŘ na veřejnou zakázku s názvem Výkon autorského dozoru při realizaci TI pro 9 RD a ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZADAVATELE č. 1- ze dne 07.02.2019.
  5. průběh VŘ na veřejnou zakázku s názvem Výkon technického dozor stavebníka při realizaci TI pro 9 RD a ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE ZADAVATELE č. 1- ze dne 07.02.2019.

OZ bere na vědomí:

  1. informace o čerpání rozpočtu k 31.12.2018
  2. informace o plánované objížďce přes obec Trpín
  3. informace o možnostech likvidace odpadních vod

Zapsal: Ing. Josef Dvořák                                          Starosta: Ing.Josef Štaud

                                                                                      Zástupce starosty: Pavel Břenek

Ověřil: Ing. Ondřej Vaverka

            Petr Čípek

V Trpíně dne 18.2.2019