Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

OZ schvaluje :

  1. nejvhodnější nabídku vyplývající z hodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy bývalé školy" takto:

        - nejvhodnější nabídku podal uchazeč PÁSEK - stavební firma spol.s r.o., Starohradská 400, 572 01 Polička, IČ 25281607

      2.   vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku „ Rekonstrukce budovy bývalé školy „ :

                  -     BÁČA Polička, spol.s r.o., P Jilemnického 567, 572 01 Polička

                  -     STREFA Polička, spol.s r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička,

            z důvodu neúplnosti.

      3.   podíl vlastního financování na „ Rekonstrukci budovy bývalé školy" z rozpočtu obce    

            v letech 2008 - 2010 ve výši 6 253 156,-Kč

4.   prodej obecních pozemků podle žádostí

5.   rozpočtová opatření

6.   způsob nakládání s reklamními tričky

7.   náhradní prostory pro lékaře, knihovnu, kapelu a zařízení internetu

OZ bere na vědomí :

  1. připravované kulturní akce na prosinec 2007
  2. materiály o větrných elektrárnách

OZ ukládá :

  1. starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem na stavební akci      „Rekonstrukce budovy bývalé školy"
  2. projednat možnost umístění služeb a zařízení po dobu rekonstrukce budovy školy

  

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                             Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : František Vaverka

             Pavel Břenek

V Trpíně dne 7.11.2007