Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

 

OZ schvaluje :

  1. dodatek č.3 ke smlouvě o provozování vodovodu
  2. navržený soubor projektů do programu MAS Leader
  3. podání žádosti do POV 2008
  4. firmu JAFIS Litomyšl k provedení veřejné zakázky na akci „ Rekonstrukce bývalé školy v Trpíně"
  5. komisi a její náhradníky pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „ Rekonstrukce bývalé školy v Trpíně"
  6. prodejní cenu za bytovou jednotku č.3 v budově čp.121ve výši 425 000,-Kč
  7. účast obce Trpín na festivalu „ Kultura evropského venkova"
  8. výběr uchazečů pro veřejnou zakázku ,,Rekonstrukce budovy bývalé školy"

OZ bere na vědomí :

  1. připravované kulturní akce do konce roku 2007
  2. informace o poskytnutém daru

Zapsal : ing. Josef Dvořák                                            Starosta : Miloslav Tocháček

                                                                                      Zástupce starosty : Pavel Břenek

Ověřil : Libor Havlíček

             Pavel Štěpánek

V Trpíně dne 25.9.2007