Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Nájemní byty

 

Pravidla pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby

 v budově bývalé školy v Trpíně

Přestavbou budovy bývalé školy vznikly 4 nájemní byty.Byly dokončeny v listopadu 2009. Rekonstruované byty mají podlahovou plochu do 60 m2 a jsou tvořeny zádveřím, obytnou místností s kuchyňským koutem a sociálním zařízením. V přízemí je prostor pro odkládání kol a kočárků. Každý byt má svoje vytápění.

Na rekonstrukci obdržela obec  dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení  a  tím se zavázala splnit podmínky nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Podle Pravidel pro nakládání s byty pro příjmově vymezené osoby, které byly schváleny zastupitelstvem obce s platností od 19. 2. 2008, a nařízení vlády č. 146/2003 Sb. musí žadatel o nájem tohoto bytu být občanem ČR způsobilým k právním úkonům a musí  splňovat následující podmínky:  

  • a) Nemá vlastnické právo kbytovému domu, rodinnému domu nebo kbytu, ani je neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni. Tuto podmínku musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají vbytě bydlet.
  • b) Nemá vůči obci Trpín žádné finanční závazky,
  • c) Jeho příjem vobdobí 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhne u samostatně žijící osoby 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy a u osoby sdalšími členy domácnosti 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy dle § 2, písm. f, nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Formuláře žádosti o nájem  bytu pro příjmově vymezené osoby vydává obecní úřad Trpín, 569 74  Trpín 77.

Každý žadatel o  nájem obecního bytu pro příjmově vymezené osoby musí podat následující formuláře:

  • 1. Žádost o nájem obecního bytu pro příjmově vymezené osoby (1x)
  • 2. Přílohu č. I. kžádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby - Prohlášení (1x)
  • 3. Přílohu č. II. l žádosti o nájem bytu pro příjmově vymezené osoby - Doklad o výši příjmu (za každou společně posuzovanou osobu, která měla vpříslušném rozhodném období alespoň jeden zpříjmů uvedených vtomto formuláři)

Všechny informace, které budou uvedeny v těchto formulářích je Obecní úřad Trpín povinen ověřit (dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.).

Žadatelé, kteří splňují podmínky budou o zaevidování žádosti do 30-ti dnů  od podání žádosti, písemně vyrozuměni.   

Výbor pro věci sociální a zdravotní  ze zaevidovaných žádostí sestaví  návrh pořadníku na nájem bytů pro příjmově vymezené osoby, který bude schvalovat zastupitelstvo  obce. Se schválenými žadateli bude uzavřena nájemní smlouva na dobu dvou let. Poté bude znovu ověřováno, zda  splňují podmínky pro přidělení bytu dle nařízení vlády č. 146/2003 Sb.

Další informace poskytne Obecní úřad Trpín, 569 74 Trpín 77.

Kontakt na úřad

Obec Trpín
Trpín 77
Trpín
569 74

tel.: 461 741 820
fax: 461 741 820

IČO: 00277495
Datová schránka:
        em9a5i6
č.ú.: 1283394349/0800

email:
na úřad
na starostu
na místostarostu

DPO GDPR:
Bc. Josef Zavoral
email: dpo@enterpolicka.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
07:00-13:30/19:00-21:00

Úterý:
07:00-13:30

Středa:
07:00-13:30

Čtvrtek:
07:00-13:30/19:00-21:00

Pátek:
07:00-13:00
7:00 - 13:30 je úřední doba paní účetní.

V pondělí a ve čtvrtek večer zastihnete na úřadě pana starostu a místostarostu.