Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

S v o l á v á m

dle Jednacího řádu zastupitelstva obce Trpín na pondělí 18.02. 2019 v 18,00 hod., do zasedací místnosti obecního úřadu zasedání zastupitelstva obce Trpín

Program :  

 1.   Zahájení
 2.   Kontrola usnesení
 3.   Objížďka Olešnice-Bystré
 4.   Opatrovnictví obce
 5.   Lokalita pro RD
 6.   Záležitosti vodovodu v Hlásnici
 7.   Záležitosti vodovodu v Trpíně
 8.   Investiční akce – výhled 2019
 9.   Inventarizace za rok 2018
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Závěr

                  

                                                                        

Členové zastupitelstva mají možnost získat podklady a informace k projednávaným bodům

programu u starosty, případně místostarosty obce.

                                                                                  

V Trpíně  07.02.2019                                                        Ing. Josef Štaud starosta