Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

D o d a t e k    č.  3

k obecně závazné vyhlášce  č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Trpín na svém jednání dne 28.12.2005 rozhodlo takto: - v článku  6/ Sazba poplatku  pro rok 2006 činí  400,00   za povinnou osobu v Trpíně a v Hlásnici   Ostatní články vyhlášky zůstávají v platnosti.   

V Trpíně  9. ledna  2006

 

Miloslav  Tocháček - starosta

Pavel  Břenek - místostarosta