Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

V Trpíně a v Hlásnici žije 440 obyvatel, mnoho domů je využíváno k rekreačním účelům. Výraznou dominantou obce je kostel sv. Václava s barokní zvonicí a hřbitovem. V Hlásnici je kaple zasvěcena sv Máří Magdaleně. V obci je zdravotní středisko, pošta, knihovna , mateřská škola, prodejny potravin a smíšeného zboží, pohostinství, řeznictví, kadeřnictví,krejčovství,opravy vozidel, šicích strojů, zednictví, topenářství, autodoprava a další profese, které mohou obyvatelé využívat. Zemědělskou půdu obhospodařují soukromí zemědělci a AGRO VYSOČINA, a.s., která v obci poskytuje nejvíc pracovních příležitostí.  Ke kulturnímu vyžití slouží rekonstruovaný kulturní dům a opravené výletiště. Po celém okolí je známé trpínské „Kácení máje“. Kdo rád sportuje, může navštívit víceúčelové hřiště na míčové hry. V rámci programu „Kultura evropského venkova“, má naše obec přátelské vztahy s maďarskou obcí Palkonya. V roce 2005 se u nás uskutečnilo III. setkání rodáků, spojené s oslavami 120. výročí založení hasičského sboru v Trpíně. Obě obce jsou plynofikovány a mají společné vodovody. Opravují se vozovky a veřejná prostranství. Obec byla v roce 2003 vyhlášena Vesnicí roku v Pardubickém kraji v Programu obnovy venkova. 

Obec používá od roku 2001 svoje symboly – znak a prapor.

Hledání