Obec TRPÍN

Oficiální stránky obce

Informace o obci

Obec najdete v nejjižnějším výběžku Pardubického kraje, na území okresu Svitavy, na zemské hranici s Moravou, kde sousedí s kraji Vysočina a Jihomoravským.

Obec tvoří dvě sídla: Trpín, kde žije 380 obyvatel a Hlásnice s 60 obyvateli. Krajina je typická pro Českomoravskou vysočinu, střídají se lesy, louky, rybníky, potůčky a má své osobité kouzlo v každém ročním období. Území má 1248ha a je v nadmořské výšce 620m.

První zmínka o existenci obce pochází z roku 1012, v souvislosti s bitvou mezi knížetem Oldřichem a polským vojevůdcem Boleslavem Chrabrým. Další významná skutečnost je datována rokem 1349, kdy byl kostel sv. Václava přidělen litomyšlskému biskupství. Obcí procházela známá Trstenická stezka, důležitá obchodní spojnice mezi Čechy a Moravou. Nedaleko Hlásnice je významné poutní místo zvané „Majdalenka“, s kaplí sv Máří Magdaleny. V lokalitě „Na šancích“ se dochovaly obranné záseky, které bránily švédským vojskům vpádu na Moravu. Ucelený pohled na historii obce poskytuje kniha Dějiny Trpína a okolí a publikace Trpín – Hlásnice, esej o dvou obcích na českomoravském pomezí. 

V Trpíně a v Hlásnici žije 440 obyvatel, mnoho domů je využíváno k rekreačním účelům. Výraznou dominantou obce je kostel sv. Václava s barokní zvonicí a hřbitovem. V Hlásnici je kaple zasvěcena sv Máří Magdaleně. V obci je zdravotní středisko, pošta, knihovna , mateřská škola, prodejny potravin a smíšeného zboží, pohostinství, řeznictví, kadeřnictví,krejčovství,opravy vozidel, šicích strojů, zednictví, topenářství, autodoprava a další profese, které mohou obyvatelé využívat. Zemědělskou půdu obhospodařují soukromí zemědělci a AGRO VYSOČINA, a.s., která v obci poskytuje nejvíc pracovních příležitostí.  Ke kulturnímu vyžití slouží rekonstruovaný kulturní dům a opravené výletiště. Po celém okolí je známé trpínské „Kácení máje“. Kdo rád sportuje, může navštívit víceúčelové hřiště na míčové hry. V rámci programu „Kultura evropského venkova“, má naše obec přátelské vztahy s maďarskou obcí Palkonya. V roce 2005 se u nás uskutečnilo III. setkání rodáků, spojené s oslavami 120. výročí založení hasičského sboru v Trpíně. Obě obce jsou plynofikovány a mají společné vodovody. Opravují se vozovky a veřejná prostranství. Obec byla v roce 2003 vyhlášena Vesnicí roku v Pardubickém kraji v Programu obnovy venkova. 

Obec používá od roku 2001 svoje symboly – znak a prapor.

Významnými turistickými místy v blízkém okolí jsou město Polička, hrad Svojanov a Vírská přehrada. Obcí prochází turistické stezky a cyklotrasa č. 5085, na které je vybudováno turistické odpočívadlo. Srdečně Vás zveme k návštěvě našeho kraje.

Hledání